Αρχή μαγειρικών σκευών

- Jun 06, 2018-

αρχή της υγιεινής

Τα σκεύη κουζίνας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντιστέκονται στη ρύπανση, ιδιαίτερα τη λειτουργία της πρόληψης της μόλυνσης των τροφίμων από κατσαρίδες, αρουραίους, μυρμήγκια κ.λπ., προκειμένου να εξασφαλιστεί η εσωτερική ποιότητα ολόκληρων των μαγειρικών σκευών. Ορισμένα ντουλάπια κουζίνας στην αγορά έχουν σφραγιστεί πλήρως με ταινίες στεγανοποίησης. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τη ρύπανση των τροφίμων.


αρχή της πρόληψης πυρκαγιάς

Η κουζίνα είναι η μόνη περιοχή σε ένα σύγχρονο σπίτι που χρησιμοποιεί ανοικτή φωτιά. Το επίπεδο του επιβραδυντικού πυρκαγιάς στην πυροπροστασία καθορίζει την ασφάλεια των σκευών κουζίνας και ακόμη και την οικογένεια, ιδιαίτερα την ικανότητα πρόληψης της πυρκαγιάς των μαγειρικών σκευών. Είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των μαγειρικών σκευών. Επομένως, τα μαγειρικά σκεύη που παράγονται από τους τακτικούς κατασκευαστές κουζίνας είναι όλα κατασκευασμένα από μη εύφλεκτα και επιβραδυντικά φλόγας υλικά.


αρχή της ευκολίας

Η λειτουργία στην κουζίνα πρέπει να έχει μια λογική διαδικασία. Ως εκ τούτου, στο σχεδιασμό των μαγειρικών σκευών, η διάταξη των εξαρτημάτων μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τη σωστή διαδικασία, η οποία είναι πολύ σημαντική για την ευκολία της μελλοντικής χρήσης. Στη συνέχεια, το ύψος της σόμπας, η θέση του ντουλαπιού, και ούτω καθεξής, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευκολία χρήσης. Επομένως, επιλέγονται συσκευές κουζίνας που είναι εργονομικές και λειτουργούν με κουζίνα.


αισθητικές αρχές

Τα μαγειρικά σκεύη όχι μόνο απαιτούν στιλπνότητα, χρώμα ευχάριστο στο μάτι, αλλά έχουν και μακρόχρονη φύση, γι αυτό απαιτεί μια σχετικά εύκολη αντιρρύπανση, καλή καθαρή απόδοση, η οποία απαιτεί το επιφανειακό υλικό να έχει καλή αντίσταση στο λάδι, έτσι ώστε η κουζίνα να μπορεί να είναι μακρύτερη Χρόνος για να κρατήσει την επιφάνεια καθαρή ως καινούργια.