Εγγύηση λειτουργίας ξενοδοχείου

- Jun 06, 2018-

(1) Εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης: όπως μετασχηματιστές, εγκαταστάσεις διανομής, εγκαταστάσεις ψύξης κλιματισμού, εγκαταστάσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις παροχής ζεστού νερού, αίθουσες πλυντηρίων και απαραίτητος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις.


(2) Ασφάλεια: όπως εγκαταστάσεις επικοινωνίας ενδοεπικοινωνίας, εγκαταστάσεις εκπομπής ατυχημάτων, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, εγκαταστάσεις ελέγχου πυρκαϊάς, διάφοροι πυροσβεστικοί εξοπλισμοί κλπ.


(3) Εγκαταστάσεις υποστήριξης εσωτερικής λειτουργίας: όπως κυλικεία προσωπικού, γραφεία προσωπικού, συλλόγους προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού και κανάλια εργαζομένων. Ξενοδοχειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται.


Συμπεριλαμβανομένων: πλήρες σετ προμηθειών τροφοδοσίας και προμηθειών εξοπλισμού δωματίου, σεντόνια και αναλώσιμα, γυαλιά και κεραμικά πιάτα, εξοπλισμός και μηχανήματα κουζίνας, έπιπλα ξενοδοχείων, ξαπλώστρες τραπεζαρίας κ.λπ ...