4 τρόποι για να σας διευκολύνουν να μάθετε πώς να καλύπτετε γρήγορα το κάλυμμα Duvet

- Oct 19, 2018-

Μέθοδος 1 πάπλωμα γρήγορης κάλυψης


Το πρώτο βήμα είναι να απλώσετε το πάπλωμα στο κρεβάτι και να το απλώσετε.


Στο δεύτερο βήμα, γυρίστε το κάλυμμα και βάλτε το στο πάπλωμα ώστε να συμπίπτει με το πάπλωμα.


Στο τρίτο βήμα, ανοίξτε το άνοιγμα του φερμουάρ της κουκούλας, βάλτε το χέρι μέσα και τραβήξτε την απέναντι γωνία. Μπορείτε να τραβήξετε και τις δύο γωνίες με τα δύο χέρια και να τα κρατήσετε μαζί με την κουκούλα.


Το τέταρτο βήμα, μην αφήνετε να πάτε αφού πιάσετε τη γωνιά του πάπλωμα, τραβήξτε απευθείας από το άνοιγμα της κουκούλας και ανακινήστε το δύο φορές.


Γρήγορη επίστρωση επίστρωσης μέθοδο δύο


Το πρώτο βήμα είναι να τοποθετήσετε το κάλυμμα του πάπλωμα, να θυμηθείτε να μην το γυρίσετε και να έχετε φερμουάρ προς το μέρος σας.


Στο δεύτερο βήμα, η στρωμνή τοποθετείται απευθείας στο πάπλωμα.


Στο τρίτο βήμα, ανοίξτε το φερμουάρ και γυρίστε τις γωνίες διαγώνια.


Το τέταρτο βήμα, η αριστερή και η δεξιά πλευρά είναι τα ίδια, γυρίστε μέσα.


Το πέμπτο βήμα είναι να συνεχίσετε την ένταση.


Στο έκτο βήμα, αφού εισαχθεί ολόκληρη η ένταση, αρπάξτε την πάνω πλευρά και χρησιμοποιήστε τη δύναμη (την αριστερή και τη δεξιά γωνία).


Το έβδομο βήμα είναι να τραβήξετε το φερμουάρ.


Το όγδοο βήμα είναι η οργάνωση των διαφόρων θέσεων.


C2